Okresowe szkolenie BHP


Celem okresowych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest aktualizacja i utrwalenie wiedzy w tej dziedzinie. Należy także uwzględniać podczas nich zmiany techniczno-organizacyjne jakie zaszły od czasu poprzedniego kursu. Pierwsze szkolenie okresowe powinno być przeprowadzone w ciągu 6 miesięcy od dnia zatrudnienia na danym stanowisku w przypadku pracodawcy lub innych osób kierujących pracownikami (kierownicy, mistrzowie, brygadziści) lub w ciągu 12 miesięcy w odniesieniu do innych pracowników. Następne szkolenie okresowe odbywa się po upływie 3 lat dla stanowisk robotniczych (chyba, że na danym stanowisku pracy występują szczególni duże zagrożenia bezpieczeństwa lub zdrowia pracownika- w takim przypadku muszą obowiązkowo odbywać się nie rzadziej niż raz w roku) i 5 lat dla kierowników. Osoby zatrudnione na stanowiskach administracyjno-biurowych szkolenia bhp poznań przechodzą nie rzadziej raz na 6 lat pracy u danego pracodawcy. Powyższe szkolenie przeprowadzane jest w formie instruktażu.
Szkolenia okresowe kończą się oczywiście egzaminem przeprowadzanym przez organizatora szkolenia, a fakt potwierdzenia egzaminu potwierdza się zaś zaświadczeniem, które pracodawca ma obowiązek przechowywać w części B akt osobowych pracownika.

Zobacz także: Ekrany PCV i Kurtyny na ekranypcv.pl