Czy mamy w Polsce duży problem z odpadami?


Raz na jakiś czas czy to w wiadomościach telewizyjnych, czy
też prasie drukowanej albo Internecie możemy wyczytać, że znaleziono jakieś
nielegalne wysypisko śmieci, albo też, że jakiś obszar został po prostu zasypany
śmieciami. Pojawia się wtedy pytanie o stan naszego środowiska oraz o to, jak
Polska radzi sobie z nielegalnymi wysypiskami, nadmiernymi odpadami i szeroko
rozumianym recyklingiem.
Sprawozdanie
odpadowe
, które sporządzane jest przecież w Polsce pokazuje wyraźnie, że
sytuacja ta nie wygląda najlepiej. Nasz kraj dostosowuje się oczywiście między
innymi do wymogów Unii Europejskiej.

Na wsiach ciągle popularne jest karmienie zwierząt odpadami
organicznymi, więc generują oni automatycznie po prostu mniej odpadów. Ewidencja odpadów tego nie uwzględnia,
ale trzeba mieć to na uwadze. Polska poszła też do przodu z elektronicznymi,
interaktywnymi formami mierzenia opadów. Funkcjonuje bardzo dobrze przykładowo ewidencja odpadów online, która nie
wymaga już sterty papierów, dokumentów – co było przecież nie ekologiczne.